13 Şubat 2016 Cumartesi
IMKB 100 : 70.937 %(-0,01)
Dolar : 2,9225 TL
Euro : 3,2855 TL
01 Mayıs 2010 Cumartesi Saat: 18:46

Yeni Otoyol nereden geçecek?

Adapazarı'nı ikiye bölecek olan Kuzey Marmara Otoyol projesi'nin bu haliyle ilimizde büyük tartışmalar yaşatacak. İşte yeni otoyolun eksileri ve artıları..


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan Harita Mühendisi Engin İçöz ile birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun ilimizden geçen güzergahını inceledik. Birçok bağlantı yolu ve viyadükün yapılacağı yeni otoyol Yeni Yerleşim Bölgesi ile Adapazarı merkezini ortadan ikiye bölüyor.

■İstanbul 3. Boğaz Köprüsü'nün Anadolu Otoyoluyla bağlantısını sağlayacak 260 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu için güzergah belirlendi. Adapazarı'nı ortadan bölerek Akyazı'dan TEM Otoyolu'na bağlanacak olan Kuzey Marmara Otoyolu ilimiz sınırlarında, Serdivan'ın Akmeşe Köyü'nden başlıyor. Akmeşe'nin güneyinde Süleymanbey Köyü'nün kuzeyinde kalan validen uzanan otoyol güzergahı Korucuk ve Alandüzü mahallelerinin arasından geçiyor.

■Özellikle Alandüzü'ne bir hayli yakın geçen otoyol Evren Mahallesi'ni de etkiliyor. Tarım alanlarından geçerek Evren Mahallesi'nin güneyinden devam eden yol Karakamış Mahallesi'nin kuzeyinden ilerleyerek Yenikent duble yolundan da geçip Dağdibi mevkiinde bulunan Katı Atık Depolama Tesisi'nin kuzeyinden Karasu Çevre Yolu'na bağlanıyor. Rüstemler Köyü'nden Karasu Çevre Yolu'nu aşan otoban güzergahı Akyazı'nın Osmanbey Köyünün kuzeyinden TEM'e bağlanacak.


Köylüler hayvancılığın
bitmesinden endişeli!

3. Boğaz Köprüsü geçişinin de dahil olduğu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi güzergahında arazisi bulunan vatandaşlar, yola karşı olmadıklarını belirterek, mera arazilerinden geçecek yolun bölgede hayvancılığı bitirmesinden endişe ediyor.

Mera arazileri tehlikede
Daha önce köy olan ve sonra Büyükşehir Belediyesi'ne dahil edilerek mahalle statüsü kazanan Alandüzü'den geçen yol güzergahıyla ilgili mahalle sakinleri genelde yola karşı olmadıklarını, ancak yolun mera arazisinden geçmesi sebebiyle hayvancılığın büyük darbe alacağını belirtti. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya güzergahı üzerinde bulunan Alandüzü sakinlerinden İlyas Memiş, yolun köylerinin kuzeyinden sığırların otladığı mera arazisi olarak kullandıkları tarlalardan geçtiğini söyledi.

Sığır yetiştirilen alan
Yolun geçmesine karşı olmadıklarını belirten Memiş, şunları kaydetti: "Burası Sakarya'nın bir numaralı sığır yetiştirildiği yerdir. Ağustos ayında bile burada ot kuramaz. Hayvancılık olumsuz yönde etkilenecek. Yolun geçmesine karşı değiliz. Gerekliyse geçsin. Bizim buradan yolun öbür tarafından kalacak arazilerimiz için bir geçit yapılması gerekiyor. Yoksa mağdur oluruz. Yolun geçeceğini biliyorduk. Eskiden NATO yolu geçecek diyorlardı. Yeni otoban 1,5 kilometre boyunca arazimizden geçiyor. Hayvan yetiştirdiğimiz mera. Ağustos ayında bile burada ot kuramaz."

Yol arazileri bölüyor
Mahalle sakinlerinden Mazlum Yaman da yeni otobanın tam bahçesinin içinden geçtiğini ifade ederek, "Ben de yolun geçmesine karşı değilim. Ancak köye çok yakın geçiyor. Daha önce köyün uzağından geçeceğini biliyorduk. Evlerin tam dibinden geçiyor." şeklinde konuştu. Naim Öğütlü ise yolun yerleşim alanına çok yakından geçtiğinin altını çizerek, "Yol yerleşim alanına çok yaklaştı. Gürültü çok olacak. Yol bizim arazilerimizi bölüyor. Arazilerimiz yolun öbür tarafında kalıyor. Geçit yapılırsa iyi olur." dedi. 10 dönüm arazisinden 5 dönümü yol için gidecek olan Hasan Yılmaz da yolun çayırlardan geçmesi sebebiyle hayvancılığı bitireceğini savundu. Yılmaz, "Bizim için kötü. Ben yolun buradan geçmesini istemiyorum. Geçince bizim çayırlar gidecek. Hayvancılığımız bitecek. 30 tane hayvanım var. Burada otluyor." diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyol güzergahıyla ilgili değerlendirmelere bulunan Şehir Planlamacıları Odası Sakarya İl Temsilcisi Oya Arapoğlu, oda olarak güzergahın daha kuzeye kaydırılmasından yana olduklarını vurguladı.
Arapoğlu, otoyolun şehri ikiye böldüğüne değinerek, ulaşıma, kent makro formuna, insan sağlığına ve tarım alanlarına etki edeceğini kaydetti. 4 ana başlıkta otoyolun olumsuz etkilerini değerlendirerek Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne itirazda bulunduklarını söyleyen Arapoğlu, özellikle verimli tarım alanlarının otoyolun geçmesi ile hızla yapılaşarak tarımsal özelliklerini kaybedeceğini ifade etti. Şehir Planlamacıları Odası'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yaptığı itirazın ayrıntılarıysa şöyle:

Ulaşıma Etkisi

■Sakarya kent merkezi ile yeni yerleşimler bölgesi (Korucuk-Camili-Karaman)
arasındaki ulaşılabilirliğin bozulmasına neden olacaktır. Bu da yeni yerleşime olan talebi azaltacaktır.
■Kentiçi ulaşıma hizmet eden Sabahattin Zaim Bulvarının transit ulaşıma açılması, kent trafiğine ekstra yük getirilmesine sebep olacaktır. Özellikle ağır taşıtların kent içine girmesi daha önce kent içi yol olarak planlanan yolların kapasitelerinin üzerinde taşıt kapasitesine yol açacaktır.
■Yeni yerleşim bölgesi ile Adapazarı merkezi bağlayan yol Otoban kavşağı yüzünden asıl işlevini gerçekleştiremeyecektir.

Kent Makro Formuna Etkisi

■Şehrin ortasından geçecek olan aks doğrultusunda kontrolsüz konut ve özellikle sanayi yapılaşmasına yol açacaktır.
■Alandüzü ile yeni yerleşim bölgesinin arasından geçen otoban kentin makro formunu bozarak yeni yerleşimle kent merkezini eşikle ikiye bölerek bağlantı yolu üzerinde oluşturulan otoyol girişleri ile aradaki yapılaşmamış alüvyon zeminli tarım alanlarında yoğun kentsel baskı oluşturarak yapılaşmaya neden olacaktır.
■Kent merkezi ve çevresinin stratejik anlamda gelişme kararlarının ve 2030 projeksiyon nüfusu ile bu nüfusa hizmet edecek fonksiyonlarının olumsuz yönde değişmesine sebep olacaktır.
Yeni yerleşim bölgesinin kent merkezinden koparak, planlanan fonksiyonundan farklı olarak değişmesine neden olacaktır.
■Planlı bölgelere yakın mesafelerden geçmesi, özellikle konut alanlarında çöküntü bölgelerinin oluşmasına sebep olacaktır.

İnsan Sağlığına Etkisi

■9 yılda 60 bin nüfusa ulaşan yeni yerleşim bölgesinde gürültü ve çevre kirliliğine yol açarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir.
■Araştırmacılar Otoban, sanayi alanları gibi yüksek desibelli ve sürekli ses üreten kaynaklarının performans düşüklüğüne, okumayla öğrenmenin azalmasına, iletişim bozulmasına ve iş veriminin düşmesine yol açtığını vurguluyorlar. Sürekli gürültü kirliliğinin yol açtığı hastalıklar: Ülser, tansiyon, astım, baş ağrısı, stres, kolit, sağırlık, kalp hastalıkları, Beynimize etkileri ise Verim düşüklüğü, dikkatte dağılma, geç algılama, konuşma bozukluğu, okuma zorluğu olarak belirtilmektedir.

■Ayrıca Dilovası'nda yapılan araştırmalara göre kanser oranlarında artışın nedenleri olarak sanayi, TEM olarak gösterilmektedir. Yoğun bir yapılaşmanın olduğu yeni yerleşimin yanından geçecek olan bu çalışma telafisi mümkün olmayan sağlık problemlerine yol açacağı göz ardı edilmemelidir.

Tarım Alanlarına Etkisi

■İlimizin 2008 yılı sonu itibariyle üretim değeri 1.807 milyon TL'dir ve kırsal nüfus başına düşen tarımsal üretim değeri 5.519 TL'dir.
■Türkiye'nin GSMH'sının %9,2 sini oluşturan tarım sektörü dördüncü sırada yer almaktadır. Sakarya'da ise, %24'lük pay ile ilk sırada yer almaktadır.
■Sakarya'da tarım işkolunda çalışanların toplam istihdama oranı ise %51,9'dur.
Türkiye'nin toplam üretimi içindeki payı ise %3,1'dir.
■Tarım Master Planında, homojen özelliklere göre ayrılan Alt bölgede Akova 2. Agro ekolojik alt bölgeyi oluşturmaktadır. Sakarya ilinde Alt bölgelerin GSYİH Tarım alt sektörlerinde aldıkları payların karşılaştırması yapıldığında 2. Alt bölge (Akova ve çevresi) Tarla bitkileri üretiminde birinci, hayvansal ve sebze üretiminde ikinci sıradadır.
■Toprak sınıfları açısından en verimli 1,2,3,4 sınıf tarım toprakları en fazla Akova'da bulunmaktadır
■TEM otoyolunun Sakarya ilinden geçmesinden sonra özellikle Sapanca gölü çevresi ve kavşak noktalarında yoğun kentsel baskı oluşmuş bu alanlarda hızlı yapılaşma gerçekleşmiştir.
■Ayrıca 2007 çevre il durum raporuna göre Sapanca gölü ve tarım alanlarını etkileyen en önemli kirlilik kaynağı egzoz gazlarından çıkan kurşun, benzin ve yağ nedeniyle TEM olmuştur.
■Yeni planlanan otoyol güzergahı Akova'nın ortasından geçerek ovada kentsel baskı ve çevre kirliliğine yol açarak telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olacaktır. 1/100.000 ve 1/25.000 planların ana amacını oluşturan sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için verimli tarım alanlarında kentsel baskının önlenmesi, alınan planlama kararları ile sağlanmıştır.
■TEM ve E5 bağlantıları mevcut Organize Sanayi ve ticaret alanlarının ve kentin genel ulaşım ihtiyacını karşılamaktadır.
■Yeni önerilecek yolun görevi öncelikle; transit yol olma özelliğinden dolayı, yeni açılacak olan Ferizli, Kaynarca, Söğütlü OSB'leri şehir trafiğine sokmadan çevre illerle ulaşımını sağlamak olmalıdır. Bu nedenle, önerilmiş bu güzergahın Yeni Yerleşim Bölgesinin kuzeyine kayması daha uygun olacaktır.
YenihaberYayına Veren: Editör

Medyabar.com bugun 38946 kez ziyaret edildi. Bu haber ise 16103 kere okundu
UYARI: Kullanıcıların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Yorumda yasal sorumluluk yorum yapan kişinin görüşleridir ve yorum yapan kişi yasal sorumludur. Medyabar Multi medya haber hizmetleri yapılan yorumlardan yasal sorumlu değildir. Suç teşkil edecek, hakaret içerikli yorumlar hakkında yorum gönderen muhataplarına dava açılabilmektedir. Yorum şikayet konusu olduğunda ,yazılı talep halinde adli makamlara bu yorumların IP adresleri verilmektedir.

Bu habere yapılan yorumlar Yorum Yaz

Yol güzergahının daha detaylı krokisini yayınlarsanız daha anlaşılır bir haber olur,bu güzergahta yada guzergah yakınında arazılerı olan lar net bir anlam çıkaramıyor anlatılanlardan,
Ama net bır ayrıntılı harıta olsa her kes yolun nereden geçtiğini kolaylıkla anlıyabılır ,ayrıca bu krokı nın net olarak hangi kurumdan talep edileceğinide duyurursanız çok isabetli bir haber yapmış olursunuz.
9 1
Ali fidancı @ 29.06.2014 11:52:33
SON YORUMLAR
Online Ziyaretçiler